Wyścig na Waty – moduły fotowotaiczne

Wyścig na Waty – moduły fotowotaiczne

W ostatnim czasie na rynku fotowoltaicznym można zaobserwować tendencję do oferowania przez kolejnych producentów coraz większych mocy modułów fotowoltaicznych. Nasuwa się zatem pytanie, czy jest to związane z nową technologią, czy faktycznie są to coraz lepsze moduły...
DOM
FIRMA
GOSPODARSTWO
Finansowanie
Wycena