W ostatnim czasie na rynku fotowoltaicznym można zaobserwować tendencję do oferowania przez kolejnych producentów coraz większych mocy modułów fotowoltaicznych. Nasuwa się zatem pytanie, czy jest to związane z nową technologią, czy faktycznie są to coraz lepsze moduły fotowoltaiczne? Odpowiedź nie jest oczywista. W wyścigu na moce warto wziąć pod uwagę, że jest cała gama innych istotnych cech równie kluczowych jak moc modułów.

Zastosowanie modułów o większej mocy może ograniczyć koszty i uprościć związane z resztą elementów instalacji, np. obniżeniem liczby elementów mocujących systemu montażowego, ograniczeniem liczby połączeń, czy nawet liczbą wymaganych optymalizatorów mocy.

Na poniższym rysunku usytuowano popularne modele modułów. Obłożono na połaci dachowej pochylonej pod kątem 35° i wymiarach budynku w planie 6 x 10 m, czyli często zdarzającym się podobnym przypadkiem. Mając jako cel wypełnić dach w 100% jedynie najmniejsze z nich dałoby radę rozłożyć w 2 rzędach w orientacji pionowej. Pozostałe moduły fotowoltaiczne wymagałyby obłożenia poziomego lub mieszanego w celu lepszego wypełnienia dachu. Niby tylko 30-40 cm, a zazwyczaj bardzo dużo zmienia.

moduły fotowoltaiczne lublin

Rys.1. Wybrane popularne modele modułów umieszczone obok siebie

panele fotowoltaiczne lublin

Rys.2. Najczęściej występujące moce modułów w określonych rozmiarach

Szeroka gama rozmiarów modułów pozwala na lepsze dopasowanie ich do swojego dachu (% wypełnienia powierzchni dachu). Dobranie odpowiedniego rozmiaru modułu do charakteru dachu, umożliwia lepsze ich rozmieszczenie i tym samym zwiększenie maksymalnej mocy instalacji fotowoltaicznej.  Jest to ważna informacja dla klientów dysponujących ograniczonym miejscem na dachu, biorąc pod uwagę coraz większe zapotrzebowanie klientów na energię (zakup samochodu elektrycznego, instalacja pompy ciepła, płyty indukcyjnej itp.)

Dachy wielospadowe z większą liczbą lukarn zazwyczaj łatwiej obkładane są mniejszymi modułami. Pozwala to także w prostszy sposób na ograniczenie zacienień. Dachy dwuspadowe, niemające przeszkód są lepszym miejscem przeznaczenia dla modułów o większych mocach. Pozwala to przede wszystkim na ograniczenie liczby połączeń, które są najbardziej wrażliwymi punktami instalacji i uproszczenie instalacji. Większe moduły szczególnie lepiej spisują się w przypadku większych instalacji.

Podsumowanie:

Zalety mniejszych modułów:

  • Ograniczenie liczby połączeń,
  • Łatwiej jest je rozmieścić na skomplikowanym dachu z większą ilością przeszkód i zacienień,
  • Znacznie mniejsza waga modułów:

moduł 1 x 1,65 m -> 19,5 kg, moduł 1,05 x 2,15 -> 25,5 kg

Zalety większych modułów:

  • Zazwyczaj mniej wymaganych elementów mocujących systemów montażowych, np. klem środkowych, śrub imbusowych, śrub teowych, blachowkrętów itp. co także przekłada się na koszt instalacji,
  • Mniejsza liczba połączeń będących wrażliwymi punktami instalacji,
  • Mniejsza ilość koniecznych optymalizatorów mocy w przypadku instalacji opartej o falownik firmy Solaredge -> niższy koszt instalacji,
  • Łatwiejszy i szybszy montaż instalacji fotowoltaicznej, szczególnie powyżej 10 kWp.

mgr inż. Wojciech Mącik

DOM
FIRMA
GOSPODARSTWO
Finansowanie
Wycena