logo grento instalacje fotowoltaiczne

zmniejsz o 90% rachunki za prąd

INFOLINIA +48 600 080 600

Dostępne rządowe i samorządowe
Dotacje do fotowoltaiki

Skorzystaj z dostępnych możliwości. Państwo wspiera inwestycje w ekologiczne rozwiązania. Jeśli planujesz instalację fotowoltaiczną dla domu lub firmy, koniecznie zapoznaj się z możliwościami, które masz w zasięgu ręki. Dotacje do fotowoltaiki są dostępne dla wszystkich, wystarczy sporządzić i złożyć odpowiednią dokumentację. Jesteśmy na bieżąco w tej tematyce, dlatego chętnie pomagamy wybrać odpowiedni program, wypełnić wniosek oraz dopełnić innych formalności. Nie przegap okazji i wykorzystaj wsparcie oferowane w ramach dotacji do odnawialnych źródeł energii.

dotacje do fotowoltaiki

Zamów wideo-rozmowę z naszym doradcą energetycznym. Przeanalizujemy i doradzimy jaka instalacja fotowoltaiczna sprawdzi się w Twoim domu, firmie lub gospodarstwie.

Mój Prąd

Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu rządowego Mój prąd

23 lipca 2019 roku premier Morawiecki zapowiedział program dofinansowań Mój Prąd, w ramach którego właściciel każdej nowej instalacji fotowoltaicznej może liczyć na dotację bezzwrotną w kwocie 5000 PLN.

Najważniejsze założenia programu:

 • 5000 PLN bezzwrotnej dotacji dla postawionej instalacji
 • Tylko dla osób fizycznych
 • Całkowity budżet 1 miliarda PLN, czyli skorzysta jakieś 200 000 rodzin.
 • Maksymalna wielkość instalacji wynosi 10 kWp
 • Organ zarządzający – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Prosument 2

Program pochodzący z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jak można przeczytać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program Prosument 2 ma na celu:”Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.

W ramach tego programu Prosument 2 można wnioskować o dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Budżet programu wynosi 800 mln złotych na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) wraz z dotacją do 2020 roku.

Główne zasady udzielania dofinansowania według programu to:

 • dotacja w wysokości 15% lub 30% dofinansowania;
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%;
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.

Więcej o programie można przeczytać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wybranych banków, które działają w ramach programu. Ważne jest, by wnioski składać odpowiednio wcześnie, gdyż w przypadku 2018 roku po uprzednio ustalonej dacie składać można było jedynie wnioski rezerwowe, które nie miały gwarancji dotacji. Wszystkie wnioski z różnych programów rozpisane są na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czyste powietrze

Program pochodzący wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW)

Kolejnym z programów ogólnopolskich jest program „Czyste Powietrze”, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowobudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W tym przypadku wnioski należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie w terminie od 19 września 2018 roku do 30 czerwca 2027 roku.

Ważne informacje dotyczące programu Czyste Powietrze to:

 • koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych;
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat;
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie.

W przypadku tego programu nabór wniosków trwa, wszystkie ważne informacje znajdują się na stronie nfosigw.gov.pl.

Pozostałe programy regionalne

Program pochodzący Regionalnych Programów Operacyjnych dla Województwa

Poszczególne województwa posiadają także własne Regionalne Programy Operacyjne, w których przyjmują strategie wsparcia dla przedsiębiorstw i jednostek samorządowych dotyczące m. in. wdrażania innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego umożliwia, w ramach Osi Priorytetowej „Energia Przyjazna Środowisku”, pozyskanie środków na cele termomodernizacji obiektów oraz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Grupą docelową działań podejmowanych w ramach priorytetu są mieszkańcy województwa lubelskiego, osoby, instytucje i przedsiębiorstwa.

Głównymi beneficjentami w ramach priorytetu mogą być jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy, przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Wsparcie wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych jest drugim po dostępności komunikacyjnej obszarem pod względem wysokości przeznaczonych na jego realizację środków w województwie lubelskim. W latach 2014-2020 jest to kwota 158,82 mln euro, pozyskana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacje o naborach oraz projektach, które uzyskały dofinansowanie uzyskać można na stronie www.rpo.lubelskie.pl.