Właśnie ruszył nabór wniosków w ramach programu Agroenergia, dlatego mamy dla Was kilka podstawowych informacji.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Agroenergia?

Osoby fizyczne, właściciele oraz dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 ha do 300 ha. Warunkiem jest również prowadzenie gospodarstwa rolnego przez minimum 1 rok.

Jakie inwestycje podlegają programowi?

  • instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • instalacje wiatrowe o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
  • instalacje hybrydowe, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (sumarycznie moc całej instalacji może przekroczyć 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek  nie mogą przekraczać 50 kW). Realizacja takiego projektu musi wynikać z audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła.

W przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz instalacji hybrydowej można uzyskać wsparcie także na zakup i montaż towarzyszących magazynów energii.

Dofinansowaniu nie będą podlegać:

  • projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji,
  • jak również te rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kwoty dotacji o które można się ubiegać w ramach programu Agroenergia

  • Instalacje o wielkości od 10 do 30 kW do 20% kosztów kwalifikowanych*, ale nie więcej niż 15 000 zł.
  • Instalacje o wielkości od 30 do 50 kW do 13% kosztów kwalifikowanych*, ale nie więcej niż 25 000 zł.
  • Dla instalacji hybrydowych będzie również przyznawany dodatek w wysokości 10 tys. zł w postaci niskooprocentowanej pożyczki.
  • Dla towarzyszących magazynów energii – dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii (warunkiem jest zintegrowanie magazynu energii ze źródłem energii).

*Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje od 01.06.2021 r. do 30.06.2027 r., przy czym koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu kwalifikowanego.

źródło: www.sundaymarket.pl

DOM
FIRMA
GOSPODARSTWO
Finansowanie
Wycena