To pytanie stale pojawia się wśród klientów, nas to nie dziwi, ponieważ nie każdy budek ma odpowiedni dach do realizacji tego typu inwestycji. Montaż fotowoltaiki na dachu to najpopularniejsza możliwość, jednak nie jedyna. Równie świetnym rozwiązaniem, które się stosuje zamiennie jest montaż na gruncie.

Montaż fotowoltaiki na gruncie

Taki sposób realizacji inwestycji w żaden sposób nie koliduje z poprawnym funkcjonowaniem paneli PV. Montaż obejmuje dwa etapy. Na początku buduje się metalową konstrukcję. Kolejnym krokiem jest umiejscowienie paneli fotowoltaicznych i połączenie z instalacją. Podłoże, na którym stanąć ma instalacja, musi spełniać określone warunki. Ciężar i opór konstrukcji wyklucza montaż paneli fotowoltaicznych na mało stabilnych gruntach, jakim jest np. piasek. Istotne jest również odpowiednie skierowanie paneli, odwracając je w stronę południową osiągniemy najlepszą wydajność, dodatkowo należy zwrócić uwagę na kont nachylenia, powinien on wynosić 30-40 stopni

Montaż fotowoltaiki na gruncie ma również szereg plusów:

  • łatwość utrzymania czystości paneli;
  • panele nie nagrzewają się podczas lata, ponieważ jest większy przepływ powietrza;
  • brak ograniczeń przy kącie nachylenia czy ustawienia na południe.

Bez względu na to, gdzie zostaną zamontowane panele PV będą w 100% spełniały swoją funkcję. Wszystkich, którzy mają pytania dotyczące sposobu i miejsca montażu zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Znajdziemy rozsądne rozwiązanie nawet w najtrudniejszych przypadkach.

DOM
FIRMA
GOSPODARSTWO
Finansowanie
Wycena