Właśnie ruszyła nowa edycja programu dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd”. Od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się nowy nabór wniosków o dofinansowanie, który trwa do 22 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania środków. Niemal wszyscy którzy zainwestowali w instalację fotowoltaiczną nadal mają szansę na odzyskanie części poniesionych kosztów. W trwającym naborze jest to dotacja nie większa niż 50% inwestycji oraz nie wyższa niż 3000 zł.

Jakie warunki należy spełniać, by uzyskać dotację do fotowoltaiki?

Dofinansowanie jest kierowane do konkretnej grupy inwestorów, aby móc z niego skorzystać, wystarczy złożyć wniosek oraz dołączyć wymaganą dokumentację. Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Kiedy można ubiegać się o dofinansowanie?

  • gdy instalacja fotowoltaiczna jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. do licznika dwukierunkowego);
  • instalacja jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
  • koszt został poniesiony od 1 lutego 2020 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą (nowe zasady od 2021 r.);
  • inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji;

Świadczymy pomoc w uzyskaniu dofinansowania

Zapraszamy do korzystania z naszych usług, zajmujemy się wszystkim od początku do końca, a więc zarówno projektem i montażem instalacji fotowoltaicznej, jak i pomocą w wypełnieniu dokumentacji o dofinasowanie. Zapraszamy do kontaktu tel. +48 600 080 600.

DOM
FIRMA
GOSPODARSTWO
Finansowanie
Wycena