Postawą, która należy kierować się planując sprzedaż prądu z fotowoltaiki jest rodzaj instalacji. W tym celu należy zdecydować się na instalację On-grid przyłączoną do standardowej sieci energetycznej. Decydując się na fotowoltaikę, należy wziąć również pod uwagę jej wydajność, jeśli ma zasilać dom, gospodarstwo lub firmę, musi być o większa niż zapotrzebowanie, by sprzedaż była na zadowalającym poziomie. Inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku farmy, tutaj celem głównym jest właśnie sprzedaż z fotowoltaiki.

Z prawnego punktu widzenia

Instalacja fotowoltaiczna rządzi się swoimi prawami, o ile aby zamontować ją na dachu budynków nie potrzeba pozwolenia z urzędu, to mino wszystko należy brać pod uwagę prawne aspekty regulujące jej użytkowanie. Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zm.). Wytypowano również podmioty, które mogą starać się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej:

  • osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
  • pozostałe podmioty prawa.

Na tym etapie musimy również wyjaśnić pojęcie mikroinstalacji. Tym mianem określane są małe przydomowe instalacje o łącznej mocy nie większej niż 50 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

Sposoby rozliczania za energię

Rozliczanie jest uzależnione bezpośrednio od sposobu korzystania i oddawania nadwyżki energii elektrycznej do elektrowni. Najczęściej spotykanym typem jest prosumenckie gospodarstwo domowe, to sprzedawca i konsument w jednym. Takie rozwiązanie pozwala na oddawanie nadwyżki energii do sieci elektroenergetycznej i przechowywanie jej, a następnie korzystanie w chwili, gdy instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje zbyt małą ilość prądu, by zasilić gospodarstwo domowe. W takiej chwili można wykorzystać 80% odprowadzonej energii, pozostałe 20% to koszt przechowywania przez dystrybutora. Nieprosumeckie gospodarstwa domowe oraz sprzedaż energii przez firmę odbywa się w taki sam sposób, czyli przez oddanie nadwyżki. Systemy równi sposób rozliczania, może być to faktura VAT, rachunek lub inna dostępna forma.

Sprzedaż prądu z fotowoltaiki jest korzystna, dlatego staje bardziej popularna. Wile gospodarstw domowych produkuje nadwyżkę, którą warto w rozsądny sposób wykorzystać.

 

DOM
FIRMA
GOSPODARSTWO
Finansowanie
Wycena